Zabezpiecz się przed negatywnymi skutkami kontroli ITD, PIP

Z przyjemnością informujemy, że Firma TACHO SERWIS we współpracy z SERWISEM PRAWNYM firmy LONTEX rozpoczęła działalność specjalistycznego rozliczania pracy kierowców wykonujących transport drogowy pow. 3,5 DMC. Rolą SERWISU PRAWNEGO jest przeniesienie odpowiedzialności za analizowaną dokumentację   z przewoźnika na wykwalifikowany zespół pracowników w tym prawników prawa pracy jaki prawa transportowego. Specjalistyczne rozliczanie w oparciu o wymagania prawne w transporcie i wymagań prawa pracy, SERWIS PRAWNY realizuje od 2009 roku, rozliczając czas pracy dla ponad 1 tys. zawodowych kierowców. Nasze kompetencje potwierdzają również organizowane przez naszą firmę specjalistyczne szkolenia dla ITD w zakresie kontroli drogowej tachografów, jak również skuteczne działania prewencyjne skutkujące korzystnymi wynikami kontroli w przedsiębiorstwach.

ZALETY WSPÓŁPRACY

– reprezentowanie przedsiębiorstwa podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy na mocy udzielonego pełnomocnictwa

– GWARANCJA KONKURENCYJNEJ CENY OBSŁUGI,

– przeciwdziałanie negatywnym skutkom kontroli ITD, czyli okresowe spotkania z kierowcami w przypadku wystąpienia rażących naruszeń a także szkolenia dotyczące zmian zachodzących w przepisach transportu drogowego (potwierdzone zaświadczeniami autoryzowanej firmy szkoleniowej LONTEX)

– comiesięczna analiza dokumentacji kierowców na której podstawie generowane są raporty, m.in. wykroczeń popełnionych przez kierowców, ewidencji czasu pracy, kontroli tygodniowej wraz  z wizualizacją czasu pracy oraz informacje dotyczące niezgodności, spostrzeżenia i sugestie

– przeciwdziałanie negatywnym skutkom kontroli PIP, czyli prowadzenie ewidencji czasu pracy z dopasowaniem systemu czasu pracy do profilu działalności firmy z uwzględnieniem m.in. weryfikacji zapisów regulaminowych, rozliczeń nadgodzin, dyżurów a także czasów dyspozycyjności.

– bieżąca weryfikacja rozliczeń przez prawników prawa pracy

– gwarancja finansowa poprawnie wykonanych analiz płacowych, zabezpieczona polisą OC,

– Możliwość stosowania regresu finansowego względem kierowcy, dopuszczającego się naruszeń w oparciu o generowane raporty personalne

– udział w postępowaniu administracyjnym    w przypadku kontroli ITD i PIP

CENNIK, Opłata miesięczna:

kompleksowa obsługa 1 kierowcy z tachografu cyfrowego, analogowego: cena do uzgodnienia podczas wizyty u Państwa naszego przedstawiciela.

Kontakt:

510 59 59 59

e-mail: tachoserwis@wp.pl