Zapraszamy do przeglądu klimatyzacji.

Oferujemy sprawdzenie szczelności układu,

osuszenie, odgrzybienie układu, dobicie czynnika .